บริษัทจัดหาคู่


NadDate Exclusive บริษัทจัดหาคู่ สำหรับคนโสด วัยทำงาน

จากสภาวะการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่รีบเร่ง และแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งเพื่อความอยู่รอดและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของตนเอง ทำให้คนหลายคนมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มากเสียจนลืมหาความสุขที่แท้จริง รู้ตัวอีกทีจึงค้นพบว่ามีบางสิ่งในชีวิตขาดหายไป คนรอบข้างก็ไม่อยู่รอ อีกทั้งยังมืดแปดด้านไม่สามารถหาหนทางที่จะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆได้ทันท่วงที สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดธุรกิจประเภทหนึ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว นั่นคือธุรกิจที่เรียกว่า บริษัทจัดหาคู่

บริษัทจัดหาคู่ เป็นธุรกิจที่ให้บริการค้นหาบุคคลที่จะเข้ามาเติมเต็มชิวิตของผู้ขอรับบริการให้สมบูรณ์ โดยบริษัทจัดหาคู่จะทำหน้าที่เป็นแม่สื่อที่ช่วยคัดกรองและโยงใยความสัมพันธ์ของบุคคล 2 คน ที่มีความต้องการ ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ รูปแบบการดำเนินชีวิต รวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องของแต่ละฝ่ายให้มากที่สุด ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ในต่างประเทศ บริษัทจัดหาคู่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสุขที่แท้จริง ด้วยการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ คนเหล่านี้มองว่าบริษัทจัดหาคู่เปรียบเสมือนเพื่อนรักที่จะมองหาคนที่ดีและเหมาะสมให้กับเขาได้อย่างจริงใจ ความไว้วางใจดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจัดหาคู่ได้รับความนิยม และเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย บริษัทจัดหาคู่ กำลังก้าวเข้ามาทำตลาดให้กับคนวัยทำงาน โดยในขณะนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของธุรกิจประเภทบริษัทจัดหาคู่อยู่ เพราะจำนวนบริษัทจัดหาคู่ที่น่าเชื่อถือยังมีจำนวนไม่มากนัก แต่อีกไม่ช้านาน บริษัทจัดหาคู่ในไทยจะเติบโตไม่แพ้บริษัทจัดหาคู่ที่เปิดในต่างประเทศเลยทีเดียว โดยในขณะนี้ NadDate.com ได้เปิดให้บริการที่รองรับความต้องการดังกล่าวนี้แล้ว บริการนี้เรียกว่า NadDate Exclusive

NadDate Exclusive หรือ บริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องจัดหาคู่ ที่ได้รับการรับรองความเป็น Matchmaker มืออาชีพ มาตรฐานสากล จาก Matchmaking Institute, SEA, USA เป็นบริษัทจัดหาคู่รายแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้โปรแกรม Intelligent Matching and Screening ควบคู่กับสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อคัดเลือกคู่เดทที่มีทัศนติ และรูปแบบการใช้ชีวิต ที่ตรงใจท่าน อีกทั้งเรามีฐานข้อมูลคนโสดเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก NadDate Exclusive คือบริษัทจัดหาคู่ที่ให้บริการพิเศษภายใต้ NadDate.com ซึ่งเป็นเวบไซต์หาคนรัก ที่มีฐานสมาชิกมากกว่า 100,000 คน ณ ปัจจุบัน จึงช่วย support ในการค้นหาคู่เดทที่ตรงใจท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดหาคู่ NadDate Exclusive มีขั้นตอนการทำงานหาคู่ให้กับท่าน โดยที่ท่านจะได้รับความสะดวก เพียงแค่ท่านติดต่อมายังเรา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-9449 หลังจากนั้นเราจะติดต่อกลับไปยังท่านภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงาน หาคู่ ให้กับท่าน และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่ท่านต้องการทราบ ด้วยเพราะบริษัทจัดหาคู่ NadDate Exclusive มีใจที่ปราถนาดี ในการทำหน้าที่ ค้นหาคู่ที่ตรงใจ ให้กับท่าน และเรามีความมุ่งมั่น ในการ ทำให้คนรักกันใช้บริการ บริษัทจัดหาคู่
ลงทะเบียนเพื่อรับบริการ
ชื่อ
เพศ
อายุ
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
อาชีพ
รู้จักเราจาก
อะไรที่ทำให้คุณอยากใช้บริการ NadDate Exlcusive?